Sửa biến tần Yaskawa

Nhận sửa chữa biến tần Yaskawa , Servo Yaskawa, PLC Yaskawa. cung cấp linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật hãng Yaskawa tại TP.HCM và các tỉnh phía nam

Bảng mã lỗi biến tần Yaskawa

boL -  Braking Transistor Overload Fault : Quá tải transistor thắng.
bUS -  Option Communication Error : Lỗi truyền thông mở rộng.
CE   -   MEMOBUS/Modbus Communication : Lỗi truyền thông MEMOBUS/Modbus.
CPF00, CPF01 - Control Circuit Error : Lỗi mạch diều khiển.
CPF02 - A/D Conversion Error : Lỗi cổng tương tự.
CPF03 - Control Board Connection Error : Lỗi kết nối bo mạch diều khiển
CPF06 - EEPROM Memory Data Error : Lỗi bộ nhớ  EEPROM.
CPF07, CPF08 - Terminal Board Connection Error : Lỗi kết nối Terminal Board.
CPF20, CPF21 - Control Circuit Error : Đấu dây điều khiển sai.
CPF22 - Hybrid IC Error : Lỗi IC.
CPF23 - Control Board Connection Error :  Lỗi kết nối bo mạch diều khiển
CPF24 - Drive Unit Signal Fault : Lỗi tín hiệu biến tần.
CPF25 - Terminal Board not Connected : Không kết nối Terminal Board 
CPF26 to CPF35,
CPF40 to CPF45 - Control Circuit Error
dv7 - Polarity Judge Timeout
EF1 to EF8 - External Fault (input terminal S1 to S8)
FAn - Internal Fan Fault
FbH - Excessive PI Feedback 
UL3 - Undertorque Detection 
FbL - PI Feedback Loss  
UL6 - Motor Underload 
GF - Ground Fault  
UnbC - Current Unbalance
LF - Output Phase Loss 
Uv1 - Undervoltage
Uv2
Uv3
OL1
OL2