HOME‎ > ‎

Bảng giá biến tần Yaskawa

Cung cấp giá biến tần Yaskawa rẻ nhất thị trường, các model sản phẩm Yaskawa A1000, Yaskawa V1000, yaskawa E1000, Yaskawa J1000, Yaskawa l1000a, Yaskawa G7
CÔNG SUẤT

CIMR-G7A23P7

3.7

CIMR-G7A25P5

5.5

CIMR-G7A27P5

7.5

CIMR-G7A2011

11

CIMR-G7A2015

15

CIMR-G7A2018

18.5

CIMR-G7A2022

22

CIMR-G7A2030

30

CIMR-G7A2045

45

CIMR-G7A42P2

2.2

CIMR-G7A43P7

3.7

CIMR-G7A45P5

5.5

CIMR-G7A47P5

7.5

CIMR-G7A4011

11

CIMR-G7A4015

15

CIMR-G7A4037

37

CIMR-JT2A0002BAA

0.2

CIMR-JT2A0004BAA

0.4

CIMR-JT2A0006BAA

0.75

CIMR-JT2A0010BAA

1.5

CIMR-JT2A0012BAA

2.2

CIMR-JT2A0020BAA

3.7

CIMR-JT4A0001BAA

0.2

CIMR-JT4A0002BAA

0.4

CIMR-JT4A0004BAA

0.75

CIMR-JT4A0005BAA

1.5

CIMR-JT4A0007BAA

2.2

CIMR-JT4A0009BAA

3

CIMR-JT4A0011BAA

3.7

CIMR-VT2A0001BAA

0.1

CIMR-VT2A0002BAA

0.2

CIMR-VT2A0004BAA

0.4

CIMR-VT2A0006BAA

0.75

CIMR-VT2A0010BAA

1.5

CIMR-VT2A0012BAA

2.2

CIMR-VT2A0020BAA

3.7

CIMR-VT2A0030FAA

5.5

CIMR-VT2A0040FAA

7.5

CIMR-VT2A0056FAA

11

CIMR-VT2A0069FAA

15

CIMR-VT4A0001BAA

0.2

CIMR-VT4A0002BAA

0.4

CIMR-VT4A0004BAA

0.75

CIMR-VT4A0005BAA

1.5

CIMR-VT4A0007BAA

2.2

CIMR-VT4A0009BAA

3

CIMR-VT4A0011BAA

3.7

CIMR-VT4A0018FAA

5.5

CIMR-VT4A0023FAA

7.5

CIMR-VT4A0031FAA

11

CIMR-VT4A0038FAA

15

CIMR-AT2A0006FAA

0.75

CIMR-AT2A0010FAA

1.5

CIMR-AT2A0012FAA

2.2

CIMR-AT2A0021FAA

3.7

CIMR-AT2A0030FAA

5.5

CIMR-AT2A0040FAA

7.5

CIMR-AT2A0056FAA

11

CIMR-AT2A0069FAA

15

CIMR-AT4A0002FAA

0.4

CIMR-AT4A0004FAA

0.75

CIMR-AT4A0005FAA

1.5

CIMR-AT4A0007FAA

2.2

CIMR-AT4A0009FAA

3

CIMR-AT4A0011FAA

3.7

CIMR-AT4A0018FAA

5.5

CIMR-AT4A0023FAA

7.5

CIMR-AT4A0031FAA

11

CIMR-AT4A0038FAA

15

CIMR-AT4A0044FAA

18

CIMR-AT4A0058AAA

22

CIMR-AT4A0072AAA

30

CIMR-AT4A0088AAA

37

CIMR-AT4A0103AAA

45

CIMR-AT4A0139AAA

55

CIMR-AT4A0165AAA

75

CIMR-AT4A0208AAA

90

CIMR-AT4A0250AAA

110

CIMR-AT4A0296AAA

132

CIMR-AT4A0362AAA

160

CIMR-AT4A0414AAA

185

CIMR-AT4A0515AAA

220

CIMR-AT4A0675AAA

315

CIMR-ET4A0009FAA

3.7

CIMR-ET4A0011FAA

5.5

CIMR-ET4A0018FAA

7.5

CIMR-ET4A0023FAA

11

CIMR-ET4A0031FAA

15

CIMR-ET4A0038FAA

18

CIMR-ET4A0044FAA

22

CIMR-ET4A0058AAA

30

CIMR-ET4A0072AAA

37

CIMR-ET4A0088AAA

45

CIMR-ET4A0103AAA

55

CIMR-ET4A0139AAA

75

CIMR-ET4A0165AAA

90

CIMR-ET4A0208AAA

110

CIMR-ET4A0250AAA

132

CIMR-ET4A0296AAA

160

CIMR-ET4A0362AAA

185

CIMR-ET4A0414AAA

220

CIMR-ET4A0515AAA

250

CIMR-ET4A0675AAA

355