HOME‎ > ‎

PLC YASKAWA

Với thế mạnh trong việc sản xuất các sản phẩm liên quan tới máy công cụ. Bộ điều khiển logic  của Yaskawa luôn mang theo su hướng cốt lõi của sự chính xác và tinh túy nhất của 1 dòng sản phẩm yêu cầu công nghệ cao

ProductOnline InformationReplacement
AvailableFactory RepairExchange
Available
Retrofit / Upgrade
ProductCP316CP317CP3300MP Series
CP3500MP Series ,
 CP3550CP9200HMP Series
CP9200SHMP SeriesCP9300