SERVO YASKAWA‎ > ‎

Sigma-7 Servo


Dải công suất động cơ servo và bộ khuếch đại SERVOPACK từ 3w đến 55kW bao gồm:
  • SGD7W MECHATROLINK-III Dual Axis, 200/400V (200W - 1.5kW)
  • SGD7S MECHATROLINK-III Single Axis, 200/400V (50W - 15kW)
  • SGD7W EtherCAT Dual Axis, 400V, 750w - 1.5kW
  • SGD7S EtherCAT Single Axis, 200/400V (50W - 15kW)
  • SGD7S Analog Single Axis, 200V, 50W - 15kW
  • SGD7S Sigma-7Siec Single Axis, 200/400V, 50W-15kW
  • SGD7S MP2600iec Single Axis, 200V, 50W-15kW
  • SigmaLogic7 Compact Single Axis, 200V/400V, 50W-15kW
  • SigmaLogic7 Modbus Single Axis, 200V/400V, 50W-15kW
Các sản phẩm Sigma-7 thiết lập một tiêu chuẩn công nghiệp mới về khả năng của servo, các tính năng nâng cao để xác định lại khả năng trong tự động hóa chuyển động cùng với uy tín 25 năm của Yaskawa dễ dàng ghép nối với bộ điều khiển máy của Yaskawa để tạo ra một hệ thống tự động chuyển động (motion automation system) với chất lượng và độ tin cậy cao nhất trong ngành.
Comments